Nye regler for forældrekøb

Reglerne for overdragelse af et forældrekøb bliver ændret i forbindelse med, at boligskattereformen bliver implementeret. Der sættes en prop i de hidtidige regler om, at man kan overdrage et forældrekøb til 15% under den offentlige vurdering.

Reglerne opfattes som et skattehul, da man normalt skal beskattes af avancen ved et ejendomssalg, hvis man ikke selv har beboet boligen. Der ligger således en betydelig skatterabat i de hidtidige regler.

Hovedparten af forældrekøb er lejligheder, og da skattereformen særligt strammer beskatningen af lejligheder, rammes forældrekøb altså både på den ene og på den anden kind.

Højere vurderinger af lejligheder

De nye ejendomsvurderinger skulle være landet i postkassen 1. kvartal 2019, men er netop blevet forsinket og sendes drypvist ud til boligejerne fra 2. kvartal 2019 og frem.

De nye vurderingerne for lejligheder vil alt andet lige være højere end de nuværende. SKAT har tidligere oplyst, at man notorisk har undervurderet værdien af særligt grundene for etagebyggeri med op til 400%. Det betyder i sig selv, at det ikke er helt lige meget, om man benytter den nye eller gamle vurdering til overdragelse af forældrekøb, ligesom det er helt slut med en skattebegunstiget overdragelse, når skattereformen er blevet endeligt implementeret.

Er det planen, at lejligheden skal overdrages til ens barn, eller hvem der nu måtte bebo lejligheden, er rettidig omhu altså ved at indfinde sig. Er lejligheden en projektlejlighed, kan man stå i den situation, at man endnu ikke har en offentlig vurdering, og så må man væbne sig med tålmodighed, indtil den nye vurdering indfinder sig i e-Boks.

Rentefrit familielån

At skattehullet lukker betyder formentlig, at vi den kommende tid vil se ganske mange familieoverdragelser af små og mellemstore lejligheder. Derfor kan der forventes travlhed og flaskehalse hos advokater, revisorer og andre, der kan hjælpe den slags handler på vej.

Ønsker man at sætte turbo på gavedelen i forbindelse med en overdragelse af forældrekøbslejlighed, kan lejligheden finansieres med et rentefrit familielån. Det kan eksempelvis være relevant, hvis ens barn stadig studerer og dermed ikke selv kan finansiere ejerlejligheden.

Det er muligt at låne et familiemedlem et beløb rentefrit, hvis der er tale om et reelt gældsforhold, og der oprettes et gældsbrev. Det vil sige, at der skal foreligge en aftale om, hvordan pengene skal betales tilbage i form af eksempelvis husleje. Det er dog ikke nødvendigt, at der laves en afdragsplan for lånet. Lånet skal blot have en forfaldsdato.

Årlig pengegave

Det er vigtigt, at der ikke indskrives i gældsbrevet, at man årligt nedskriver gælden med afgiftsfrie pengegaver. Gør man dette systematisk, vil det være at betragte som en større pengegave og dermed udløse gaveafgift på 15%.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at man årligt har lov til – hvis man spontant skulle have lyst til det – at give sit barn en pengegave på 64.300 kr. pr. forælder (2018 sats). For svigerbørn er grænsen 22.500 kr. (2018 sats).

Hvis begge forældre vil give en årlig pengegave, kan det være en fordel med to familielån, så der er klar adskillelse mellem, hvem gaverne er fra. Det er således muligt at nedskrive gælden løbende og på den måde give forskud på en eventuel arv, uden at det udløser beskatning.

Det er en konstruktion, der allerede i dag ofte ses i forbindelse med overdragelse af forældrekøb, og mit gæt er, at det er en konstruktion, som bliver meget populær her det næste års tid.

Kilde: BRF kredit